So baie keer vergelyk ons onsself met ander maar vergeet dat almal in verskillende fases is. Jy is dalk nou in die begin stadium van ‘n fase of proses in jou lewe soos die eiertjies verteenwoordig, die GROEI fase! Die groei proses speel ‘n belangrike rol want sonder groei kan ons nie lewe nie. Laat toe dat jy groei sodat jy jou skeppings doel kan uitleef.

Die 2 de fase van die skoenlapper is die “wurm” fase. Hierdie is ‘n fase waar jy dalk voel dat niks uit werk nie, jy beteken niks nie, jy is nie goed genoeg nie en wil dalk opgee! Hierdie is gewoonlik die fase wat meeste mense worstel met die Here oor vrae soos hoekom, waarom, wanneer , hoe lank nog? Dit is nie noodwendig altyd die maklike fase nie maar wanneer jy so voel weet dat Vader is in beheer. Die snoei prosesse is nooit lekker nie maar nodig om te groei en vrug te dra. God se jy is goed genoeg, jy is Sy oogappel, daar is ‘n plan vir jou lewe! My plan vir jou is ‘n hoop en ‘n toekoms. Moet nie opgee nie. Ek sal jou nie verlaat of in die steek laat nie. Ek is jou kompas. Hou jou oog op My. 

Die koekon fase, ‘n fase wat dit dalk voel of jy ALLEEN is maar hierdie is juis so ‘n kosbare fase. Hierdie fase is ‘n baie belangrike fase want dit is die fase waar God smag na meer van jou. "Draw near to me and I will draw near to you." Hy en jy...hier is waar jy in God se teenwoordigheid moet rus. Omring met die Vader, meer van Hom en minder van jou. Hier is Vader die pottebakker en jy die klei. Hy vorm jou en maak jou na Sy beeld. Verdieping in jou geloof en verhouding en intimiteit met Hom. In hierdie fase besef ons dat ons is niks sonder Hom. Hy ontbloot sy hartklop vir jou. Hier is waar ons besef dat sonder geloof kan ek Vader nie behaag nie. Dit is in hierdie fase waar die deurbraak so naby is. Maar ons tyd is nie God se tyd nie!Dit is juis hier waar jy nie moet opgee maar vashou aan die beloftes van Vader.

Die aanbreek van die skoenlapper fase. ‘n Nuwe seisoen vol van Sy guns en goedheid! Soveel verandering en vernuwing het gebeur tot die fase. "Taste and see that the Lord is good." Maar dit stop nie hier nie, as die die skoenlapper uit die koekon klim is sy baie moeg, so sy rus eers. So baie keer mis ons die beloftes want ons is net te moeg baklei, moeg gewag of dalk hoop verloor. Net soos die skoenlapper nou eers rus sodat sy krag kan opbou wat dan na die vlerke toe gaan om te kan vlieg moet ons RUS in Vader sodat ons nuwe krag kan kry. Dit is Sy krag wat ons instaat stel om te leef. Hier moet jy besef dat sonder die Heilige Gees is niks moontlik nie. Ek kan niks uit myself doen maar net deur die genade van God. The Lord is my strength! "Ek is tot alles in staat deur God wat my krag gee!" Dit is dan waar ek terug kyk en besef dat elke fase was nodig om by my volle potensiaal uittekom, met elke fase was daar ‘n plan,dat ek nie alleen was nie en dat GOD alles ten goede mee werk vir die wat hom lief het. Dit is hier waar ek besef hoeveel ek gegroei het as mens. Dit is hier wat my hart oorloop van dankbaarheid want hier ken ek geloof. Deur al die fases was dit al die tyd ‘n geloofstoets. "Without faith we cannot please God." For he is a good, good father!

Dan met nuwe krag begin die skoenlapper vlieg! So lekker as jy terug kyk en sien dat alles was nodig want ek is nou vry in Christus, ‘n nuwe mens. Ek het my identiteit gevind in Hom wat my uniek geskape het met ‘n skeppings doel wat sy Naam verheerlik. ‘n Geseënde, gesalfde dogter van die almagtige koning.

En wat nou mooier as ‘n perfekte skoenlapper. JY, liewe vriendin! Created in the image of God! Called for a time like now! 
Net soos die skoenlapper, is ons ook in ‘n proses van verandering en vernuwing elke dag. In elke fase is daar iets wat ons moet leer, neerlê of ontdek. 
So wanneer jy weer ‘n skoenlapper sien mag dit jou herinner dat elke fase of proses die moeite werd is.

Subscribe to our mailing list

* indicates required